Nadchodzące wydarzenia
  • Brak wydarzeń

Jesteśmy na Facebooku

W celu lepszego dotarcia do zainteresowanych osób stworzyliśmy

stronę na portalu Facebook.

Strona na Facebooku jest przedłużeniem naszego serwisu

internetowego i będzie spójna z jej treścią.

 

Nasz adres na facebooku to: www.facebook.com/opoka.katowice

 

 

Zachęcamy do „poLubięnia” naszej strony :)