Nadchodzące wydarzenia
  • Brak wydarzeń

Ekumeniczna konferencja o eklezjologii

 

Komisja Dialogu Polskiej Rady Ekumenicznej i
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

zapraszają na konferencję naukową:

Eklezjologia konfesyjna wobec współczesnych wyzwań ekumenicznych

27 listopada 2012 r. (wtorek)
Sala Synodalna im. bp. A. Wantuły
ul. Miodowa 21c, Warszawa
(wejście od ul. Schillera)
 

Program konferencjiOtwarcie konferencji: godz. 11.00 – przewodniczy prof. Tadeusz J. ZielińskiSesja I: godz. 11.15-12.00 – przewodniczy ks. Roman Lipiński

 

  • Referat z perspektywy prawosławnej – ks. prof. Jerzy Tofiluk
  • Referat z perspektywy protestanckiej – ks. bp prof. Marcin Hintz
  • Referat z perspektywy starokatolickiej – ks. mgr Andrzej Gontarek

Przerwa: 12.00-12.15Sesja II: godz. 12.15-13.00 – przewodniczy ks. bp dr Edward Puślecki

  • Referat z perspektywy rzymskokatolickiej – ks. prof. Stanisław Rabiej
  • Referat z perspektywy zielonoświątkowej – ks. dr Piotr Karaś

Przerwa: 13.00-14.00Sesja III: godz. 14.00-15.00 – przewodniczy ks. prof. Jerzy Tofiluk

  • Referat biblisty prawosławnego: abp prof. Jeremiasz Jan Anchimiuk
  • Referat biblisty katolickiego (nazwisko referenta zostanie ogłoszone w późniejszym terminie)
  • Referat biblisty protestanckiego: prof. Kalina WojciechowskaDyskusja: godz. 15.00-16.00 – przewodniczy prof. Tadeusz J. ZielińskiZakończenie konferencji: godz. 16.00

Koncepcja konferencjiNa obecnym etapie rozwoju ruchu ekumenicznego podstawowym wyzwaniem jest uzgodnienie kluczowych elementów eklezjologii. Eklezjologia stanowiła istotny temat w początkach ruchu ekumenicznego i na Zgromadzeniach Ogólnych Światowej Rady Kościołów w Amsterdamie (1948 r.), Evanston (1954 r.), New Delhi (1961 r.) i Uppsali (1968 r). Później nastąpił stopniowy zanik poważnej dyskusji na ten temat. Fakt ten jest jedną z głównych przyczyn utraty przez Światową Radę Kościołów, Konferencję Europejskich Kościołów i lokalne rady ekumeniczne dynamizmu pierwszych dziesięcioleci ruchu ekumenicznego. Dlatego obecnie istnieje pilna potrzeba fundamentalnej debaty eklezjologicznej uwzględniającej zarówno tradycyjne eklezjologie poszczególnych Kościołów, jak i ich dotychczasowe doświadczenie życia w społeczności ekumenicznej.W debacie tej należy przede wszystkim podjąć trud wspólnego ustalenia podstawowych elementów eklezjologii biblijnej, zarówno Starego jak i Nowego Testamentu. Drugi etap debaty powinien skoncentrować się na losach nauczania o Kościele na przestrzeni historii. W sposób szczególny należałoby zwrócić uwagę na elementy eklezjologiczne, zarówno w systemach teologicznych jak i przejawianych w praktyce życia Kościoła, które powodowały rozłamy.Konferencja obejmuje dwa bloki referatów. Pierwszy (Sesja I i II) poświęcony będzie diagnozie i bilansowi konfesyjnych perspektyw eklezjologicznych w kontekście współczesnych problemów ekumenicznych. Wśród celów objętych w nim referatów znajdzie się prezentacja konfesyjnych wątków eklezjologicznych w konfrontacji z dorobkiem dialogów ekumenicznych, a także podstawowymi nierozwiązanymi dotychczas kwestiami ekumenicznej debaty eklezjologicznej.Konfrontacja ta powinna koncentrować się na odpowiedzi na następujące pytania: co poszczególne tradycje konfesyjne mogą wnieść do obecnej ekumenicznej debaty eklezjologicznej, jak wygląda proces recepcji w poszczególnych Kościołach takich efektów dotychczasowych prac ekumenicznych, jak na przykład „Dokument z Limy”, którego 30-lecie przyjęcia przypada na rok 2012, jakie problemy stoją przed dalszą debatą eklezjologiczną z perspektywy poszczególnych tradycji wyznaniowych, jakie propozycje rozwiązań zidentyfikowanych problemów proponuje myśl eklezjologiczna poszczególnych tradycji.Drugi blok referatów (Sesja III) poświęcony ma być perspektywie eklezjologii biblijnej, ponieważ wspólna ekumeniczna refleksja nad nauczaniem Pisma Świętego odnośnie do zagadnień eklezjologicznych jest koniecznym wysiłkiem, gdyż bez niej każda debata eklezjologiczna „zawiśnie” w powietrzu. W tej części troje biblistów, reprezentujących tradycję prawosławną, rzymskokatolicką i protestancką, przedstawi trzy koreferaty, w których z perspektywy Słowa Bożego odniesie się do tez zawartych w referatach przedłożonych w pierwszej części konferencji (pierwszym bloku). Celem przedstawionych koreferatów jest po pierwsze krytyczne naświetlenie w optyce Słowa Bożego przedstawionych w części pierwszej perspektyw konfesyjnych i systematycznych. Po drugie przedłożone koreferaty powinny dostarczyć zakorzenionych biblijnie impulsów dla dalszego poszukiwania odpowiedzi na zidentyfikowane w części pierwszej aktualne problemy eklezjologicznej debaty ekumenicznej.