Nadchodzące wydarzenia
  • Brak wydarzeń

Nowe Przymierze i Psalmy

 

Właśnie zostało opublikowane wydanie pierwsze Psalmów Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Psalmy są dostępne w wersji e-book'owej oraz tradycyjnej wraz z Nowym Testamentem – trzecie wydanie Nowego Przymierza. Tłumaczem Psalmów jest pastor Piotr Zaremba, redakcje naukową stanowili natomiast: Rober Merecz, Piotr Muchowski i Andrzej Zaborski.


Warte odnotowania jest ciekawe wprowadzenie do samej Księgi na którą składa się: słowo zaproszenia, ważniejsze uwagi o przekładzie – jest w nich mowa m.in. o tekstach źródłowych, imieniu własnym Boga czy wypis wariantów tekstowych pochodzących ze zwojów znad Morza Martwego. Natomiast w uwagach odnośnie przekładu literackiego i jego adresatów czytamy: "Prezentowany przekład jest przekładem literackim. Znaczy to, że w procesie tłumaczenia starano się język greckiego i hebrajskiego oryginału podporządkować wymogom języka polskiego. Przekład adresowany jest do całego społeczeństwa, szczególnie jednak do osób: (1) nieobeznanych, lub słabo obeznanych, z kulturą czasów biblijnych; (2) zajmujących się ewangelizacją, wychowaniem chrześcijańskim, kaznodziejstwem i duszpasterstwem. Jako taki nie powinien być on traktowany jako przykład jedyny. Powinien wręcz zachęcać do korzystania z innych przekładów, a ostatecznie do jak najszerszego odwoływania się do tekstu hebrajskiego i greckiego." Są też zamieszczone ciekawe uwagi odnośnie literackości a wierności przekładu, zagadnień terminologicznych i komentarz do uwag o notach występujących w Psalmach czy też o podziale samej Księgi. Na końcu znajdziemy uwagi o celu tłumacza jak i wydawców, gdzie czytamy, że nie chodziło o "dostarczenie Czytelnikowi przekładu na długie wieki" (…) ale "raczej o przekład , który odpowiadałby aktualnym potrzebom zmieniającej się rzeczywistości." Jak twierdzą wydawcy przekład "ma charakter eksperymentu, na przykład szczegółowość opisów wariantów i wielość odsyłaczy." Dla porównania zapraszamy do lektury Psalmu 1 bez przypisów i odsyłaczy:

 

Przekład EIB

Biblia Tysiąclecia

Biblia Warszawska

1. O, jak szczęśliwy jest ten,

Kto nie kieruje się radą bezbożnych,

Nie przesiąkł podłością grzeszników,

Nie zajął miejsca w gronie szyderców,

 

2. A jego rozkosz to Prawo PANA –

Nad nim rozmyśla za dnia oraz nocą.

 

 

3. Będzie jak drzewo zasadzone wśród strumieni,

Które wyda owoc we właściwym czasie.

Jego liść nie pożółknie,

A czego się podejmie, to skończy z powodzeniem.

 

4. Z bezbożnym będzie inaczej:

Ci będą jak plewy,

Które wiatr rozwieje.

 

5. Dlatego bezbożni przepadną na sądzie,

Podobnie jak grzesznicy w gronie ludzi prawych.

 

6. PAN bowiem strzeże poczynań sprawiedliwych,

Posunięcia bezbożnych zakończą się przegraną.

1 Szczęśliwy mąż,

który nie idzie za radą występnych,

nie wchodzi na drogę grzeszników

i nie siada w kole szyderców,

 

2 lecz ma upodobanie w Prawie Pana,

nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.

 

 

3 Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,

które wydaje owoc w swoim czasie,

a liście jego nie więdną:

co uczyni, pomyślnie wypada.

 

4 Nie tak występni, nie tak:

są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata.

 

 

5 Toteż występni nie ostoją się na sądzie

ani grzesznicy – w zgromadzeniu sprawiedliwych,

 

6 bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych,

a droga występnych zaginie.

1 Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych Ani nie stoi na drodze grzeszników,

Ani nie zasiada w gronie szyderców,

 

 

2 Lecz ma upodobanie w zakonie Pana

I zakon jego rozważa dniem i nocą.

 

 

3 Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód,

Wydające swój owoc we właściwym czasie,

Którego liść nie więdnie,

A wszystko, co uczyni, powiedzie się.

 

4 Nie tak jest z bezbożnymi! Są oni bowiem jak plewa, Którą wiatr roznosi.

 

 

5 Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie

Ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.

 

6 Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych,

Droga zaś bezbożnych wiedzie do nikąd.

 

Opracowano na podstawie e-book'a Wydawnictwa LOGOS MEDIA

 

 

więcej na: http://www.sklep.ligabiblijna.pl/product.php?id_product=610

ebook:  http://woblink.com/e-book,ksiega-psalmow-biblia-ewangeliczny-instytut-biblijny,7080