Nadchodzące wydarzenia
 • Brak wydarzeń

II Dzień Duszpasterstwa

W dniu 28 listopada (środa) w Bielsku-Białej odbędzie się II Dzień Duszpasterstwa czyli otwarta konferencja dla duchownych, świeckich pracowników i wolontariuszy parafii oraz innych jednostek organizacyjnych Kościołów chrześcijańskich w Polsce, a także osób zainteresowanych tematyką poradniczą.

Zajęcia prowadzone będą przez ks. Helmuta Weissa w formie wykładu i warsztatów praktycznych. W czasie Konferencji planowana jest również promocja nowych pozycji książkowych z zakresu poradnictwa i psychologii pastoralnej.

Temat:
Jak można innym pomóc nieść ciężary? Doświadczenia wiary jako duszpasterska pomoc.

Wykładowca:
Ks. Helmut Weiß – teolog, superwizor, wykładowca superwizji, przewodniczący Society for Intercultural Pastoral Care and Counselling (SIPCC)

Program spotkania:

 • 10.00 – 10.15 – Powitanie
   
 • 10.15 – 11.45 – wykład: Psychologia pastoralna – dialog pomiędzy teologią, a psychologią
 • 11.45 – 12.15 – Przerwa ( kawa/herbata)
   
 • 12.15 – 13.45 – wykład: Przykłady z zakresu psychologii pastoralnej – etapy wiary
   
 • 14.00 – 15.00 – Obiad
   
 • 15.00 – 16.30 – praca w grupach: Osobista wymiana doświadczeń na temat własnych etapów wiary
   
 • 16.30 – 17.00 – Przerwa (kawa/herbata)
   
 • 17.00 – 18.15 – Promocja książek z zakresu duszpasterstwa
   
 • 18.30 – 19.30 – Walne Zgromadzenie TPiPP (Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w RP)
ks. Helmut Weiss (Dusseldorf, Niemcy) – duchowny Ewangelickiego Kościoła Nadrenii, nauczyciel superwizji Niemieckiego Towarzystwa Psychologii Pastoralnej (DGfP), prezes Międzykulturowego Stowarzyszenia Duszpasterstwa i Poradnictwa (SIPCC), przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce.

Konferencja odbędzie się w dniu  28 listopada (środa), w auli Ośrodka Wydawniczego Augustana w Bielsku-Białej.

Organizatorem Konferencji jest Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w RP, które powstało 11 czerwca 2010 w Warszawie. Jego celem jest promowanie teorii i praktyki poradnictwa i psychologii pastoralnej w Kościołach i w społeczeństwie oraz wspieranie edukacji w tych zakresach i ich standaryzacja.

Na zakończenie Konferencji odbędzie się Walne Zebranie Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w RP.

Uczestnicy będą proszeni o wpłatę kwoty 20,00zł na pokrycie kosztów poczęstunku (płatne na miejscu).

Zgłoszenia uczestników do 21 listopada br. przyjmuje prezes Towarzystwa –
ks. dr Adrian Korczago; a.korczago@escobb.com.pl.

 
Strona internetowa Towarzystwa:
www.tpipp.pl