Nadchodzące wydarzenia
  • Brak wydarzeń

Prośba modlitewna braci na Ukrainie

Poniższa prośba o modlitwę została złożona przez Igora Bandurę, który jest jednym z wiceprzewodniczących Ukraińskiej Unii Baptystycznej na ręce Tony Pecka – Przewodniczącego z Europejskiej Federacji Baptystycznej: „Dziękujemy za zainteresowanie i płynącą z serc chęć do zanoszenia naszego narodu do Boga w waszych modlitwach. Chcielibyśmy prosić o modlitwę, zwłaszcza w następujących pilnych potrzebach:”

 

• Nasz były prezydent, który wydał rozkaz strzelania do ludzi na Majdanie opuścił Kijów. Zostanie aresztowany kiedy tylko zostanie odnaleziony. Jest to wielkie zwycięstwo dla Ukraińców. Dziękujcie za nie Bogu.

• Mamy nową koalicję w Parlamencie, który stał się jedynym ośrodkiem podejmowania decyzji. Nasz brat w Chrystusie, członek jednego ze zborów baptystycznych w Kijowie, został wybrany na przewodniczącego Parlamentu. Obecnie koordynuje również działania Rady Ministrów. Pełni także funkcję p.o. Prezydenta, aż do następnych wyborów w dniu 25 maja. Proszę, módlcie się o niego oraz o grupę tymczasowych liderów, aby przeprowadzili kraj przez trudne, ale bardzo ważne decyzje.

• Ukraina jest nadal podzielona na zachód i na wschód, a groźba podziału jest nadal realna. Proszę, módlcie się o jedność naszego narodu.

• Wszystkie nasze zbory są bardzo aktywne, modląc się dniami i nocami do Boga. Widzimy jak On odpowiada. Wielu pomaga lekami, żywnością itp. Jest to doskonały czas i okazja, aby świadczyć o Bożej miłości. Musimy doświadczyć mocy Jego pojednania przez Jezusa Chrystusa.

• Módlcie się o Bożą mądrość dla wszystkich naszych pastorów, gdyż ludzie szukają odpowiedzi na wiele pytań w kontekście całej tej sytuacji.

Proszę, podziel się tym prośbami z waszych zborami. Proszę, wyraźcie naszą wdzięczność wszystkim, którzy pamiętają o nas w swoich modlitwach.

 

Za: www.baptysci.pl