Nadchodzące wydarzenia
  • Brak wydarzeń

Konferencja pt. Trudne sprawy ewangelikalizmu polskiego

Nowoczesne przeobrażenia społeczno – kulturowe wymagają od nowożytnej teologii odpowiedzi na wiele pytań, dookreślających istotę Boga i Jego postawę wobec konkretnych zagadnień egzystencjonalnych człowieka. Współczesna teologia musi zatem wychodzić naprzeciw wielu problemom, wytyczając konkretny szlak naukowo – badawczy, który przełoży się na dostarczanie realnych rozwiązań wobec trudnych spraw ewangelikalizmu polskiego, którym to środowisko stawia czoła na co dzień.


baner_990_350_t1 Podstawowe założenia naukowe

Stan samoświadomości polskiego ewangelikalizmu pozwala na uczciwe postawienie pytań o jego dylematy, a także niedostatki. Wobec wyzwań, które niesie dzisiejsza kultura, zwłaszcza w kontekście wymagań epoki informacyjnej i globalizacji, konieczne jest poszukiwanie przez to środowisko własnych rozwiązań dla podstawowych kwestii społeczno-etycznych jak np. zmiana paradygmatu małżeństwa i rodziny, patologie seksualne, nowe technologie prokreacji, czy dyskryminacja płciowa. Zagadnienia te bowiem dotyczą środowiska ewangelikalizmu w takim samym stopniu, jak pozostałe segmenty społeczeństwa. Wskazana problematyka, obok zagadnień wizji jedności chrześcijan, ma zostać poddana wnikliwej analizie w trakcie organizowanego sympozjum, przy czym prelegenci są zaproszeni do zaoferowania własnych propozycji reagowania na omawiane kwestie przez rodzime kręgi ewangelikalne. Ich wystąpienia będą miały szanse być skonfrontowane przez wypowiedzi innych uczestników spotkania. Plonem sympozjum ma być wydanie książki, ukazującej efekt przeprowadzonej dyskusji.

 

Plan sympozjum

 

SESJA I

 

Dr Marek Kamiński (WSTS) – Czy pedofilia może być problemem w polskich Kościołach ewangelikalnych?

Dr Piotr Karaś (WSTS) – Rozwody i powtórne małżeństwa jako praktyczne wyzwanie w Kościołach ewangelikalnych

Dr Mateusz Wichary (WBST) – Zapłodnienie „in vitro” – praktyka dopuszczalna?

Dr Wojciech Kowalewski (EWST) – Ewangelikalizm polski a psychomanipulacja

 

SESJA II

 

Dr hab. Zbigniew Pasek, prof. AGH – Przemiany ewangelikalizmu polskiego w 25-leciu III RP

Dr Michał Włodarczyk (WSTS) – Ewangelikalizm a jedność Kościoła w Polsce

Dr hab. Tadeusz J. Zieliński, prof. ChAT – Katolicyzm obsesją polskiego ewangelikalizmu

 

SESJA III

 

Dr Noemi Modnicka (UŁ) – Ewangelkalni a zagadnienia „gender”

Dr Tomasz Józefowicz (WSTS) – Dola i niedola kobiet w polskich Kościołach ewangelikalnych

Lek. med. Grzegorz Baczewski (WSTS), Homoseksualizm w praktyce duszpasterskiej środowiska ewangelikalnego w Polsce

 

Pełna lista osób zaangażowanych:

 

Organizatorzy:

rektor WSTS prezb. Piotr Nowak

rektor WBST prezb. Gustaw Cieślar

 

Moderatorzy:

dr hab. Krzysztof Brzechczyn, prof. UAM

dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT

dr hab. Grzegorz Pełczyński, prof. US

 

Prelegenci:

bp dr Marek Kamiński (WSTS)

dr hab. Zbigniew Pasek, prof. AGH

dr Mateusz Wichary (WBST)

dr hab. Tadeusz J. Zieliński, prof. ChAT

dr Tomasz Józefowicz (WSTS)

dr Piotr Karaś (WSTS)

dr Wojciech Kowalewski (EWST)

dr Michał Włodarczyk (WSTS)

dr Noemi Modnicka (UŁ)

lek. med. Grzegorz Baczewski (WSTS)

 

Kiedy?

 

Już 4 kwietnia 2014 r. (piątek), rozpoczęcie o godz. 10.00.

 

Gdzie?

 

Sympozjum odbędzie się w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej w Warszawie.

 

Opłata konferencyjna i rejestracja

 

Opłata 20 PLN płatna na miejscu, w tym zapewniony obiad oraz kawa, herbata i woda w trakcie przerwy w obradach.

 

Rejestracji można dokonywać wysyłając e-mail na adres: sekretariat@wst.edu.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Rejestracja na sympozjum naukowe”.

 

Za: www.wbst.edu.pl