Nadchodzące wydarzenia
  • Brak wydarzeń

Tydzień Modlitwy Aliansu Ewangelikalnego

Tydzień Modlitwy Aliansu Ewangelikalnego 11 – 18 stycznia 2015

Temat: Modlitwa Pańska

Na rok 2015 wstęp do Tygodnia Modlitwy przygotował Pastor Samuel Yameogo Prezydent Afrykańskiego Aliansu Ewangelicznego. Zachęcamy do lektury!

 

Drodzy bracia i siostry w Chrystusie,

Dziękujemy Bogu, który inspiruje nas do wypełniania przykazania, które nam dał, abyśmy cieszyli się w pełni Jego ojcowską dobrocią i błogosławieństwami. Modlitwa jest przykazaniem Bożym skierowanym do Jego ludu, który przynosi Mu swoje tęsknoty i pragnienia (2 Kronik 7:14). Jezus praktykował modlitwę i nauczał jej (Marek 6:46; Łukasz 6:12; Łukasz 11:1). Modlitwa była jedną z praktyk, której wczesny kościół żarliwie się poświęcił (Dzieje 2:42).

Jeśli chcemy żyć i działać zgodnie z wolą Bożą, musimy rozmawiać z naszym Ojcem w niebie.

Wydarzenia ostatnich dni zmuszają nas do praktykowania tego nauczania zgodnie ze słowami samego Pana Jezusa: „Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym” (Łukasz 21:36).

Modlitwa Pańska jest w pełni oddającym i obejmującym nasze tęsknoty przykładem i z upodobaniem używamy jej jako naszej inspiracji w tych dniach modlitwy. Jan Kalwin, jeden z Reformatorów, opisał modlitwę jako podstawowy środek wiary, przez który chrześcijanin otrzymuje każdego dnia Boże błogosławieństwa.

W modlitwie szukamy łaski Bożej dla całej ludzkości (1 Tesaloniczan 5:17; Kolosan 1:9; Jakub 4:2; Jakub 5:16) i Jego działania w okolicznościach, które wprowadzają zamieszanie w nasze życie, w domy, w nasze narody i w nasz świat. Ten krzyk serca Boga wyrażony przez Ezechiela okazuje się prawdziwszy dzisiaj niż kiedykolwiek: „Szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieść mur i przed moim obliczem stanąć w wyłomie, wstawiając się za krajem, abym go nie zniszczył, lecz nie znalazłem” (Ezechiel 22:30).

Kościół i świat potrzebują ludzi takich jak Abraham, Mojżesz, Daniel, Nehemiasz itp., którzy przychodzą do Boga, aby błagać Go w imieniu swojego ludu. Przez poświęcenie się w tym Tygodniu Modlitwy ofiarujemy siebie samych Bogu jako trzymający wartę dla dobra całej ludzkości, w naszych miastach, na naszych kontynentach i na całym świecie.

Niechaj jedyny prawdziwy Bóg (Jan 17:3), wszechmogący PAN, spojrzy łaskawie na to, co mówimy i czynimy w tym czasie, gdy szukamy Jego obecności i interwencji.

Tydzień Modlitwy AE 2015 Modlitwa Pańska