Nadchodzące wydarzenia
  • Brak wydarzeń

Przekład Pisma Świętego dokonany przez Ewangeliczny Instytut Biblijny

Po 16 latach tłumaczenia ukazał się cały przekład Pisma Świętego dokonany przez Ewangeliczny Instytut Biblijny. Na stronie Instytutu jest już dostępny w wersji elektronicznej  pobierz tutaj – Wydawca Okladka-e-book-v2-1wersji drukowanej Liga Biblijna zapowiada na lipiec br. kilka różnych wersji formatu A5.

Przekładu dokonano w oparciu o najnowszy stan wiedzy w dziedzinie tekstu Starego i Nowego Testamentu. Wykorzystano między innymi dwudzieste ósme wydanie Novum Testamentum Graece Nestlego-Alanda (2012), teksty Zwojów znad Morza Martwego (1955-2002), Kodeks z Aleppo (2004-2011), Pięcioksiąg Samarytański (2015). W tym zakresie proponowany przekład przewyższa wszelkie wydane dotychczas przekłady polskie. Cechuje go świeżość i naturalność języka, dbałość o piękno polskiej szaty językowej, a jednocześnie charakterystyczna dla EIB skrupulatność w zakresie przekładania myśli teologicznej, dzięki której przekład nie ustępuje tzw. przekładom dosłownym, a często je nawet przewyższa.

Przekład oferuje także ponad 16 tys. interaktywnych odsyłaczy do miejsc i myśli paralelnych, tłumaczenia setek hebrajskich i greckich imion własnych, sugestie alternatywnych ujęć myśli oryginałów, zwięzłe objaśnienia, mapy i ilustracje.