Nadchodzące wydarzenia
  • Brak wydarzeń

Życzenia

 

W związku z nadchodzącym Nowym Rokiem, życzę w imieniu Rady Zboru spełnienia się w naszym życiu słów apostoła Pawła z Listu do Rzymian: „A Bóg nadziei niech was napełni największą radością i pokojem w wierze, abyście opływali w nadzieję, w mocy Ducha Świętego. (Nowe Przymierze)