Nadchodzące wydarzenia
  • Brak wydarzeń

Drugi moduł programu Million Leaders Mandate

Przywództwo będąc wywieraniem wpływu, nie jest zjawiskiem zarezerwowanym dla wybranych i choć dotyczy każdego, to nieliczni stają się skutecznymi przywódcami.

Siłą każdego lidera jest obdarowanie, umiejętności, wiedza, doświadczenie.Jednak samotnie osiągną tyle na ile pozwalają im ich własne ograniczenia i słabości. Najskuteczniejsi swą siłę i  potencjał nie tylko wzmocnili, ale przede wszystkim pomnożyli w stworzonym zespole. Synergia jaką daje każdy dobrze prowadzony zespół zwiększa wielokrotnie skuteczność i zasięg  każdego przywódcy.

Drugi moduł programu Milion Leaders Mandate jest przede wszystkim poświęcony zespołom.  Problemowi ich budowania, zarządzania, delegowania. We współpracy z EQUIP, w oparciu o sześć kolejnych publikacji Johna Maxwella chcemy zaprosić ciebie do udziału w szkoleniu MLM2, które rozpocznie się w marcu 2011.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 2-3.03.2011 roku, w Krakowie. Szkolenie trwa 3 lata i zawiera sześć dwudniowych spotkań (dwa w roku).

Cena całego szkolenia wynosi 1200,00 zł (istnieje możliwość dokonywania wpłat w 4
ratach po 300,00) i obejmuje koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz
materiały szkoleniowe.
 Edycja programu MLM 1 objęła ponad 2000 liderów!!!

Informacje o szczegółowym programie edycji MLM2 znajdziesz na stronie
www.instytutprzywodztwa.eu

Zgłoszenie do dnia 20.02.2011 należy wypełnić na stronie Instytutu Przywództwa .
Zgłoszenie jest ważne tylko z wniesioną wpłatą (lub jej częścią).

Program MLM w Polsce prowadzony jest pod patronatem Aliansu Ewangelicznego.

Zachęcam do udziału w programie,
dr Piotr Gąsiorowski

 Celem Instytutu Przywództwa jest działanie na rzecz rozwoju przywództwa poprzez kursy, konferencje i publikacje oraz wspieranie i kreowanie liderów w Polsce. Instytut ma swoje korzenie w ewangelicznym protestantyżmie, a dociera do środowisk kościelnych, biznesowych, politycznych i
naukowych. Wszelkie zmiany zaczynają się i kończa na przywództwie, dlatego wspieranie jego rozwoju jest naszym głównym celem. Proponujemy rozwój na poziomie umiejętności, koncepcji i charakteru.

www.instytutprzywodztwa.eu