Nadchodzące wydarzenia
  • Brak wydarzeń

Konferencja IFES World Assembly 2011, 26 lipca do 3 sierpnia 2011 r.

Konferencja IFES World Assembly 2011, 26 lipca do 3 sierpnia 2011 roku
Jesus Christ: Lord of the Universe, Lord of the University


Konferencja IFES World Assembly jest organizowana co 4 lata w rożnych częściach świata, biorą w niej delegacje wszystkich organizacji członkowskich IFES. W tym czasie Kraków i Polskę odwiedzi 800 delegatów z prawie 160 krajów całego świata.

Spotkanie to będzie okazją do wspólnej modlitwy, uwielbienia, składania świadectw i planowania wspólnej przyszłości dotyczycące rozwoju misji w środowiskach akademickich na świecie. Wśród poruszanych tematów znajdą się aktualne zagadnienia dotyczące funkcjonowania chrześcijan we współczesnym świecie, tj. pozytywne i negatywne aspekty nowych technologii informacyjnych, zaangażowanie studentów i kadry naukowej na wyższych uczelniach, globalna sprawiedliwość ekonomiczna oraz kwestie związane z różnymi religiami i światopoglądami (islam, ateizm, konsumpcjonizm, pluralizm religijny).

Jedną z atrakcji, która ma uświetnić konferencję jest planowany Dzień Polski. Będzie to doskonała możliwość promowania naszego kraju – ludzi oraz jego historii, kultury oraz potencjału. IFES (International Fellowship of Evangelical Students) to największa na świecie ponadwyznaniowa chrześcijańska organizacja studencka. Angażuje i aktywizuje środowiska chrześcijańskie, inwestując w rozwój duchowy, społeczny i intelektualny przyszłych liderów w swoich środowiskach i społeczeństwach.

W 2011 roku gospodarzem konferencji będzie Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie (ChSA). Wybranie Polski na gospodarza konferencji w 2011 roku to olbrzymie wyróżnienie. Ma upamiętnić rolę Polski i Ruchu Solidarności w przemianach, które zaszły w naszym kraju i na całym świecie 20 lat temu, oraz docenić Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie (ChSA) – najstarszą organizację członkowską IFES w tej części Europy i jednego z pionierów myślenia ponadwyznaniowego.

 
Przygotowania do konferencji na taką skalę to olbrzymie wyzwanie, pod względem organizacyjnym, logistycznym i finansowym. Konferencja IFES World Assembly nie jest jedynie dziełem małej grupy osób. Aby ją dobrze zorganizować, potrzeba nam wielu rąk. Dlatego w dalszym ciągu poszukujemy wolontariuszy, gotowych zaangażować się przed i w czasie konferencji. Jesteśmy przekonani, że każda osoba wniesie swój osobisty i nieoceniony wkład. Dlatego chcemy zaprosić wszystkich chętnych do współpracy z nami!