Nadchodzące wydarzenia
  • Brak wydarzeń

BIBLIA MILENIJNA – Nowy Przekład Dynamiczny

Wydawnictwo Vocatio przedstawia:

 

W naszej Oficynie trwa intensywna praca redakcyjna nad nową edycją Pisma Świętego.

Nazwaliśmy ją: BIBLIA MILENIJNA – Nowy Przekład Dynamiczny. Wykorzystujemy w niej cały dotychczasowy dorobek studiów biblijnych, jaki w ciągu 20 lat dokonał się w ramach Prymasowskiej Serii Biblijnej. Cechą nadrzędną tego przekładu ma być łatwość zrozumienia dla współczesnego czytelnika. Wiele z dostępnych po polsku tłumaczeń Pisma Świętego jest niestety obciążonych sporymi mankamentami. Jedną z nich jest choćby zbytnia dosłowność lub archaiczność języka. Przekład dosłowny (słowo za słowem) bardzo często kaleczy główną myśl tekstu, nie mówiąc już, że w wyrażeniach idiomatycznych czyni tłumaczenie zupełnie nieczytelnym. Jak bowiem na przykład Grek mógłby zrozumieć polski idiom: „wziął nogi za pas i pomknął co koń wyskoczy”, a przecież wyrażeń idiomatycznych w tekstach biblijnych jest również duża ilość.

 

 

Innym wyróżnikiem tego przekładu będzie odejście od archaizmów i „słów wytrychów”, których literalne brzmienie wszyscy dobrze rozpoznają, ale – jeśli nie są biblistami – często nie mają pojęcia, co one tak naprawdę znaczą. Chcemy także w naszym wydaniu Biblii pokazać, że Bóg w różnych czasach i w różnych sytuacjach objawiał się pod różnymi imionami opisującymi Jego niezwykłe przymioty. Nasze wydanie Biblii nie zamierza więc unifikować różnorodności tych hebrajskich deskrypcyjnych imion Boga wyłącznie do jednego PAN. Będzie ukazywało całą ich różnorodność, tak jak jest ona dostępna dla czytelnika znającego języki hebrajski i aramejski.

 

Jako próbkę pozwalamy sobie zamieścić do pobrania jeszcze nieostateczną wersję przekładu: Listu do Rzymian. (plik usunięto na prośbę OW Vocatio 26.01.2014)

Wdzięczni będziemy za wszelkie nadesłane komentarze i uwagi. E-maile proszę kierować na adres:

bm-npd@vocatio.com.pl

 

Z wyrazami uszanowania,

Piotr Wacławik

wydawca