Nadchodzące wydarzenia
 • Brak wydarzeń

Polecamy

Rozważania z Tygodnia Modlitwy Aliansu Ewangelicznego

Niedziela 15 stycznia – tylko Chrystus – Nadzieja Światatydzien_m1

Im Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest wśród pogan bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. (Kol 1:27-28 EIB)

Fragment dodatkowy: Iz 42:1-12

Ów fragment z księgi Izajasza jest śmiałą teorią. Czy ktokolwiek zaprzeczy, że Jezus jest naszą jedyną nadzieją? W rzeczywistości wielu ludzi dziś nie zgadza się z tym stwierdzeniem. Topnieje nadzieja, napędzając niepokoje związane z przyszłością. Formułujemy coraz więcej przypuszczeń na temat naszego życia. Dyskusje panelowe przewidują nadejście świata wielu religii, zaś ludzie oglądający owe debaty są żądni odpowiedzi, lub pozbawieni złudzeń. Gdzie jest nadzieja dla tego świata? Czy tkwi ona jedynie w Chrystusie?

Paweł w Liście do Kolosan pisze o jedności i prawdzie. Wysłał ten list po to, żeby uświadomić im wyjątkową naturę Jezusa (Kol 1:15-23). Chrystus jest wystarczający! Jest widzialnym obrazem niewidzialnego Boga. Chrystus jest głową kościoła. Jest Tym, który zmartwychwstał. Każdy powinien wiedzieć o tej cudownej tajemnicy. Oto nasza nadzieja.

Od tego czasu pawłowy przekaz nadziei zainspirował i zmotywował niezliczone rzesze ludzi. Chrześcijańska misja zmieniła oblicze świata, lecz wciąż nie dotarliśmy do raju. By doświadczyć osobistej przemiany musimy dobrowolnie przyjąć Jezusa jako naszego zbawiciela. Każde nowe pokolenie ma swoje oczekiwania w odniesieniu do przyszłości. I każde pokolenie musi usłyszeć jak głoszący Ewangelię w sposób jasny i publiczny deklarują: „jedynie w Chrystusie nadzieja dla świata”.

Modlitwa jest częścią tej misji. Nie wystarczy nieść nadzieję i wiarę w sercu, musimy przejść od wiary do czynu, od słów do podejmowania działań. Nasze pokolenie poszukuje projektów, kościołów i ludzi dających nadzieję. Istotnym krokiem, jaki możemy najpierw uczynić jest wspólna modlitwa w jedności. Publiczne zaangażowanie się i oddanie Chrystusowi wzmacnia innych. Jezus Chrystus jest jedyną nadzieją na przyszłość. Bez względu na to, co przytrafia się nam w skali regionalnej, czy światowej, możemy żyć i umierać ze świadomością, że jesteśmy z Nim.

Temat do modlitwy (Modlitwa Jezusa za nas)

Wstawiam się nie tylko za nimi, ale także za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie. 21 Pragnę, by wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie. Niech oni w nas będą jedno, aby świat przez to uwierzył, że Ty Mnie posłałeś. 22 Ja im dałem chwałę, któMi dałeś, aby byli jedno, jak My jedno jesteśmy: 23 Ja w nich, a Ty we Mnie; niech się staną doskonali w jedności, aby świat przez to poznał, że Ty Mnie posłałeś i ukochałeś ich tak, jak ukochałeś Mnie. 24 Ojcze! Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby oglądali moją chwałę, któMi dałeś, gdyż obdarzyłeś Mnie miłością przed stworzeniem świata. 25 Ojcze sprawiedliwy! Świat wprawdzie Ciebie nie poznał, lecz Ja Cię poznałem i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. 26 Objawiłem im też Twoje imię i jeszcze objawię, aby miłość, którą Mnie obdarzyłeś, była w nich – i Ja w nich. (J 17: 20-26 EIB)

Dziękuję Ci:

 • za Chrystusa, który jest źródłem nadziei i nowego życia

 • za kościoły i projekty, które rozpowszechniają jego pełen nadziei przekaz

Przepraszam:

 • za obawę przed tymi, którzy nas krytykują

 • za czytanie Biblii bez przekonania

 • za brak pewności siebie

Proszę:

 • o to, bym śmiało wyznaczał priorytety

 • o odnowę ufności w Jezusa Chrystusa, który jest naszą nadzieją

Modlitwa wstawiennicza

 • za ewangelizację na całym świecie

 • za projekty zakładania nowych kościołów

Wolfhart Neumann, Leipzig

Sobota, 14 stycznia – Tylko Pismo – Głos Boży w świecie

4 Gdy gromadził się wielki tłum, ludzie bowiem z jednego miasta po drugim przychodzili do Niego, opowiedział taką przypowieść: 5 Pewien siewca wyszedł obsiać pole. W czasie siania niektóre ziarna padły na skraj drogi. Tam zostały podeptane i wyjedzone przez ptactwo polne. 6 Inne padły na skałę, lecz ledwie wykiełkowały, uschły, gdyż nie miały wilgoci. 7 Kolejne padły między ciernie; te razem z ziarnem wyrosły – i zagłuszyły je. 8 A jeszcze inne padły na żyzny grunt; tam wyrosły i wydały stokrotny plon. To mówiąc, nawoływał: Kto ma uszy, aby słuchać, niech rozważy moje słowa. (Łk 8:4-8 EIB)

Zimą pola wyglądają posępnie. Trudno wyobrazić sobie, że cokolwiek mogłoby na nich znów wiosną wyrosnąć. Lecz podczas, gdy puste pole może się nam wydawać całkowicie pozbawione życia, rolnik postrzega je jako potencjalny plon.

Jezus podobny jest do takiego rolnika. W przeciwieństwie do nas, widzi On dokładnie, w co przekształci się ziarno Słowa Bożego. Jednakże, zawsze istnieją pewne przeszkody zanim ziarno zdoła odpowiednio głęboko zapuścić korzenie: droga, skalisty grunt, ciernie…

Jezus nie posługuje się tą przypowieścią w charakterze przestrogi przed tymi zagrożeniami, lecz jako obietnicę tego, co dzieje się, kiedy Słowo Boże padnie na żyzny grunt. Przypowieść ta uczy nas kilku rzeczy o tym, jak Bóg karmi swoje „ziarno Słowa”:

 • Potrzeba czasu. Jeśli chcesz wyhodować roślinę, nie ma drogi na skróty. Jak reagujesz, kiedy nie widzisz od razu owoców swojej pracy? Jak reagujesz kiedy Boży przekaz nie uderza niczym piorun z nieba, lecz zamiast tego wzrasta w żółwim tempie?

 • Łatwo jest stracić cierpliwość, lecz należy oczekiwać powolnego, żmudnego wzrostu. Czy jesteśmy na to gotowi?

 • Ziarno wyrośnie tylko na żyznej ziemi. Czy robimy wystarczająco wiele, żeby przygotować „glebę” w naszych kościołach?

 • Sianie przynosi wielki plon. Z jednego ziarna wyrastają setki nowych, a każde poszczególne ziarno wymaga przestrzeni i powietrza, żeby zyskać dojrzałość.

Kiedy mieszkałem w Afryce, widziałem setki chrześcijan śpieszących do kościoła z Biblią pod pachą. Tutaj pozostawiamy nasze Biblie na półce w domu. Nie należy przyciągać do siebie uwagi! Oto nasza obawa. Dlaczego nie jesteśmy dość dumni z naszej Biblii by pokazać ją innym?

Na przestrzeni wieków, Biblia odgrywała istotną rolę w naszym społeczeństwie. Zapożyczone z niej wyrażenia, takie, jak „wolność” i „sprawiedliwość” przekształcono obecnie w wymogi konstytucyjne. Na wartościach biblijnych opiera się wiele organizacji charytatywnych. Powinniśmy nieść przekaz Biblii na zaorane pole z radością i oczekiwaniem, z pewnością opartą na wiedzy, że ziarno należy do Boga i jest wyjątkowe.

Temat do modlitwyCi natomiast, gdy to usłyszeli, jednomyślnie wznieśli głos do Boga: Władco – zawołali – Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię, morze i wszystko, co je wypełnia, 25 który ustami naszego ojca Dawida, Twojego sługi, powiedziałeś przez Ducha Świętego: Dlaczego zbuntowały się narody, a ludy radzą daremnie? 26 Powstali ziemscy królowie i wspólnie spiskują książęta przeciwko Panu i Jego Pomazańcowi. 27 Rzeczywiście zeszli się w tym miescie przeciwko Twojemu świętemu Słudze, Jezusowi, którego namaściłeś: Herod i Poncjusz Piłat wraz z poganami i plemionami Izraela. 28 Uczynili to jednak, aby wypełnić wszystko, co i tak, w swojej mocy i ze swej woli, już

wcześniej ustaliłeś, że ma się wydarzyć. 29 A teraz, Panie, zwróć uwagę na ich groźby. Pozwól Twoim sługom głosić Twe Słowo z przekonaniem i odwagą, 30 gdy Ty ze swej strony wyciągasz rękę, aby leczyć oraz dokonywać znaków i cudów przez imię świętego Sługi Twego, Jezusa. (Dz 4: 24-30 EIB)

Dziękuję Ci:

 • za moc Bożego Słowa, które działa wśród nas od 2000 lat.

Przepraszam:

 • za to, jak niejednokrotnie z zażenowaniem usiłujemy uniknąć mówienia o Biblii publicznie. Często koncentrujemy się na problemach związanych ze Słowem Bożym, nie zaś na jego mocy i na tym, że ono żyje.

Modlitwa wstawiennicza (z wymienieniem konkretnych nazwisk, jeśli to możliwe):

 • za tych, którzy publicznie nauczają o Słowie Bożym

 • za tych, którzy ostatnio pozwolili, by ziarno Bożego Słowa zaczęło rosnąć w ich sercach. Za tych, którzy doświadczają trudności we wzroście.

 • za chrześcijan, którzy propagują Słowo Boże przy użyciu mediów (internetu, radia, telewizji, etc.)

Thomas Hanimann, Schaffhausen

Programy Ekumeniczne

Redakcja Programów Ekumenicznych na swojej stronie zamieszcza wyemitowane przez siebie programy, niektóre z nich można wciąż zobaczyć wchodząć na odpowiednią stronę. Poniżej zamieszczamy linki do wciąż dostępnych i krótkie opisy co można w nich znaleźć. Zachęcamy do oglądnięcia.

1) Miłujcie nieprzyjaciół waszych – „>Maksim pochodzi z Pierwomajska, 40 – tysięcznego miasta we wschodniej Ukrainie w obwodzie ługańskim. Gdy w kwietniu 2014 r. rozpoczęły się walki z separatystami, uciekł wraz z rodziną do Polski. Dziś mieszka w Gdańsku i próbuje sobie ułożyć życie na nowo.

2) Pokolenia – 1050-lecie chrztu Polski w kontekście baptystycznym

3) Wspólna droga – 70-lecie Baptystów polskich we Wrocławiu

4) Pod jednym niebem – chiński zbór w Warszawie

Akademia Ekumeniczna

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania Akademii Ekumenicznej w Bibliotece Śląskiej – 20.10.2016 r. godz. 17,00
Tym razem ks. dr Grzegorz Strzelczyk zaprezentuje temat: „Kościół rzymskokatolicki historia, tradycja i dogmatyka”
zaproszenie-20-x-2016

Przekład Pisma Świętego dokonany przez Ewangeliczny Instytut Biblijny

Po 16 latach tłumaczenia ukazał się cały przekład Pisma Świętego dokonany przez Ewangeliczny Instytut Biblijny. Na stronie Instytutu jest już dostępny w wersji elektronicznej  pobierz tutaj – Wydawca Okladka-e-book-v2-1wersji drukowanej Liga Biblijna zapowiada na lipiec br. kilka różnych wersji formatu A5.

Przekładu dokonano w oparciu o najnowszy stan wiedzy w dziedzinie tekstu Starego i Nowego Testamentu. Wykorzystano między innymi dwudzieste ósme wydanie Novum Testamentum Graece Nestlego-Alanda (2012), teksty Zwojów znad Morza Martwego (1955-2002), Kodeks z Aleppo (2004-2011), Pięcioksiąg Samarytański (2015). W tym zakresie proponowany przekład przewyższa wszelkie wydane dotychczas przekłady polskie. Cechuje go świeżość i naturalność języka, dbałość o piękno polskiej szaty językowej, a jednocześnie charakterystyczna dla EIB skrupulatność w zakresie przekładania myśli teologicznej, dzięki której przekład nie ustępuje tzw. przekładom dosłownym, a często je nawet przewyższa.

Przekład oferuje także ponad 16 tys. interaktywnych odsyłaczy do miejsc i myśli paralelnych, tłumaczenia setek hebrajskich i greckich imion własnych, sugestie alternatywnych ujęć myśli oryginałów, zwięzłe objaśnienia, mapy i ilustracje.

Musical „Filary Ognia” – historia apostoła Pawła zostanie wystawiony m.in. w Katowicach:

Serdecznie zapraszamy!

PILLARS-back-website-3

8 CZERWCA – Godz. 18.00 – Bielsko Biała – KZ Zbór “Filadelfia” ul. Lotnicza 19

12 CZERWCA – Godz. 19.00 – Katowice – KZ Zbór “Betania”, ul. Gliwicka 267

17-18 CZERWCA – Godz. 19.00 – Katowice – Pałac młodzieży, ul. Mikołowska 26

24-25 CZERWCA – Godz. 18.00 – Ruda Śląska – MCK, ul. Niedurnego 69

Więcej informacji na:  www.filaryognia.com

Muzeum Biblii – Noc Muzeów

14 maja 2016 roku zapraszamy na zwiedzanie wyjątkowej wystawy Muzeum Biblii oraz na koncert J.S. Bacha w wykonaniu Orkiestry Historycznej p.t. „Muzyka i Słowo” – szczegóły na plakacie.

Plakat-muzyka-i-słowo-4plakat-noc-muzwww

Akademia ekumeniczna i dialogu międzyreligijnego

12 maja 2016 r., godz. 17.00 – zapraszamy na kolejny wykład do Biblioteki Śląskiej – sala Parnassos.

Tym razem zostanie nam przybliżona tradycja reformowana przez dr. Włodzimierza Tasaka z Kościoła Chrześcijan Baptystów: „Tradycja reformowana protestantyzmu. Panorama wyznań, nurtów pobożnościach i wybitnych ich przedstawicieli”.

Zaproszenie 12 V 2016

Biblia Audio – superprodukcja

Powstaje bardzo ciekawy projekt polegający na udźwiękowieniu całej Biblii w formie słuchowiska.Biblia superprodukcja

Cała Biblia to ponad 100 godzin nagrania z warstwą audio w nowoczesnej oprawie muzycznej i dźwiękowej. Tekst jest odczytywany z podziałem na role przez najlepszych polskich aktorów (m.in. Wojciech Malajkat, Jerzy Trela, Adam Woronowicz, Małgorzata Kożuchowska, Krystyna Janda). Efekty pracy są na bieżąco udostępniane w sieci za darmo. Pierwsze nagrania opisu stworzenia świata z Księgi Rodzaju można już przesłuchać na kanale producenta oraz na YouTubie. Nagranie jest dokonywane na podstawie Biblii Tysiąclecia.

 

 Można również wspomóc dokończyć projekt i zostać (współ)producentem BIBLII AUDIO superprodukcji na https://wspieram.to/bibliaaudio

ON Festiwal – Włącz się!

Katowice 18 – 23 kwietnia 2016 – szczegółowa informacja na plakacie! (kliknij)

ON Festiwal 1

ON Festiwal 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gość specjalny – nabożeństwo 17.04.2017

EWST__DSC3762aporEWSTPodczas nabożeństwa 17 kwietnia 2016 kazanie wygłosi dziekan EWST dr hab. Piotr Lorek – serdecznie zapraszamy. Wioska Rybacka (Park Śląski) godz. 11,00.

 

Ekumeniczne dni Biblii

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach wiązanych z Ekumenicznymi dniami Biblii w Katowicach – szczegółowe informacje na plakacie

Dni_Biblii

Wielkanoc

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego tj. 27 marca 2016 po raz kolejny odbędzie się „Śniadanie wielkanocne dla samotnych” tym razem w Chorzowie w hali MORiSu przy ul. Dąbrowskiego 113 o godz. 9,00 – serdecznie zapraszamy (tym samym nabożeństwo w Wiosce Rybackiej nie odbędzie się), a przy okazji życzymy wyjątkowych świąt 🙂

Wielkanoc 2016

Światowy Dzień Modlitwy 4 marca 2016

Spotkanie odbędzie o godz. 17,00 w Katedrze Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Jak co roku w pierwszy piątek marca będzie obchodzony Światowy Dzień Modlitwy. W tym roku liturgię do niego przygotowały chrześcijanki z Kuby, które na hasło przewodnie wybSDM-2016rały słowa: „Przyjmując dzieci, Mnie przyjmujecie”.

Światowy Dzień Modlitwy (zwany dawniej Światowym Dniem Modlitwy Kobiet) skupia wokół siebie chrześcijanki różnych wyznań. Jest to ruch ekumeniczny o ponad 120-letniej tradycji. Co roku w pierwszy piątek marca na całym świecie przedstawiciele różnych wyznań spotykają się na wspólnej modlitwie. Liturgię i inne materiały za każdym razem przygotowują chrześcijanki z innego kraju – w tym roku z Kuby. Nabożeństwa ŚDM będą się także odbywać w różnych miastach Polski.

Apelujemy, aby wszystkie polskie środowiska chrześcijańskie (kobiety jak i mężczyźni, młodzież oraz starsze pokolenie) włączyły się do wspólnej modlitwy według liturgii przygotowanej przez chrześcijanki z Kuby. Dlatego zwracamy się z apelem o to, aby wszędzie, gdzie jest to możliwe, zorganizować w pierwszy piątek marca spotkania modlitewne lub nabożeństwa, a także spotkania informacyjne o kraju autorek liturgii, jego historii i współczesności” – napisała w swym liście do środowisk ekumenicznych Joanna Kamińska, przewodnicząca Komitetu Krajowego Światowego Dnia Modlitwy.

Teksty liturgiczne i inne materiały na tegoroczny Światowy Dzień Modlitwy, znajdują się na: http://ekumenia.pl/aktualnosc/swiatowy-dzien-modlitwy-2016/

Za: ekumenia.pl

Tydzień Modlitwy 2016

Od 10 do 17 stycznia już po raz 170 jest obchodzony Tydzień Modlitwy Aliansu Ewangelicznego. Zachęcamy do zapoznania się z intencjami modlitewnymi na każdy dzień. We wstępie do materiałów możemy m.in przeczytać: „Cały Tydzień Modlitwy oparty jest na podobieństwie o synu marnotrawnym. Oprócz duchowych rozważań na temat tego fragmentu, co jest wyzwaniem (mam takie wrażenie) dla każdego, niniejszy przewodnik modlitewny jest poświęcony w szczególny sposób modlitwie o osoby, które z różnych względów opuściły Boga lub kościół.” Za: http://alians.kp.098.pl

Tydzien modlitwy 2016

Broszura

Wigilia dla samotnych

Tym razem „Wigilia dla samotnych” odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (obok Spodka). Potrzeb jest wiele, wciąż więc poszukujemy darczyńców, sponsorów a przede wszystkim wolontariuszy. Oprócz przygotowań i obsługi samego wydarzenia organizujemy również „chór wigilijny” – zachęcamy do udziału – próby odbywają się w poniedziałki o godz. 18,00 (MDK Koszutka przy ul. Grażyńskiego 47)
plakat KATOWICE-31