Nadchodzące wydarzenia
  • Brak wydarzeń

Kontakt

Adres do korespondencji:
Ireneusz Górczyński
ul. Ryszki 82a/9
41-500 Chorzów

 

Email:

 

Lokalizacja nabożeństw:

Nabożeństwa niedzielne w/g ogłoszeń – prosimy o kontakt tel. 608-104-370

 

 

Rachunki bankowe:

rachunek w polskich złotych:

Zbór Baptystyczny Opoka nr konta:

75 1240 2959 1111 0000 3125 9572

Rachunki w walutach obcych:

44 1240 2959 1789 0000 3125 9598 GPB

88 1240 2959 1787 0000 3125 9585 USD

90 1240 2959 1978 0000 3125 9602 EUR

 

Rada Zboru:
Przewodniczący Rady Zboru – pastor Ireneusz Górczyński – tel. 608-104-370
Z-ca Przewodniczącego Rady Zboru – Tomasz Swędzioł
Członek Rady Zboru – Eliasz Furgała
Członek Rady Zboru – Jan Zieliński